ALV #3

15-3 Mocht je niet bij de ALV kunnen zijn, vergeet dan niet iemand te machtigen