gala.jpg pieter.metzijnknieopen.jpg dames.goal.jpg unnamed.jpg kanniballen.awesometeam.jpg heren1.jpg bier!.jpg actie assie.jpg Actiefoto.jpg bierpong.jpg dames1.bestwelgeil.jpg Teamfoto D3.jpg Actiefoto en chillbeentjes.jpg bestuursfoto1617geil-header.jpg
Agenda
13-7
Fiesta La Mancha
Zoeken
Vandaag jarig
Sven Thijsen
Handige links
Verslagen
Nog geen verslagen.
Laatste reacties

Update tweede veld


Beste Donquishooters en andere belangstellenden,

Op 28 juni jongstleden was het dan eindelijk zover, na 9 jaar eraan getrokken te hebben kreeg Don Quishoot eindelijk een tweede veld. Op deze pagina kun je bijhouden hoe het staat met de aanleg van dit veld. Alles wat Grijs gekleurd is hebben we al bereikt en het Rode gedeelte is het gene wat nog gedaan moet worden.

Eis oplevering tweede veld is 1 mei.

Definitie Fase

Goedkeuring project en budget

28 juni 2016 – college van bestuur zet handtekening voor de aanleg van een tweede veld. Hiermee zijn het project en het budget hiervoor goed gekeurd.

Definitiefase

Voorbereidingsfase

Opstellen plan van aanpak

Plan van aanpak

Definitieve vergunning TU/e

De hoger uitgevallen begroting vanwege verlichting is goedgekeurd door het college van bestuur na het wegstrepen van kostenposten door SSC.

Aanbesteding

12 januari 2017 - aanbesteding is gedaan aan vier aannemers

Deze aannemers hebben nu uiterlijk 6 weken de tijd om een kostenplaatje op te stellen en te versturen naar het SSC. Er zal een gezamenlijke schouwdag komen waarin alle vier de aannemers samen de situatie op het grasveld kunnen bekijken en dingen zoals de bomen die weg moeten mee kunnen nemen.

Zodra het SSC van alle aannemers het kostenplaatje binnen heeft (waarschijnlijk al binnen 6 weken) zal het SSC de goedkoopste aannemer kiezen. Dit zal niet ten kosten gaan van de kwaliteit omdat het CvB de eisen zo op heeft gesteld dat er altijd aan een bepaalde norm voldaan moet worden.

Zodra deze aannemer gekozen is zal er begonnen worden met de uitvoeringsfase en naar alle waarschijnlijkheid zal de huidige streefdatum van 1 mei behaald kunnen worden.

Uitvoeringsfase

De aannemer "van Kessel Sport en Cultuurtechniek" is gekozen en op 6 maart is er begonnen met de aanleg van het veld! Het wordt een veld van Domo sportgrass. Op dit moment is er gemeten, gegraven, zijn er leidingen aangelegd en zijn de drainage buizen in de grond verwerkt. Wekelijks worden er foto's van de voortgang geplaatst in het album Aanleg Tweede Veld op de Facebook pagina van Don Quishoot.


Kapvergunning en verlichting

Graven

Drainage

Fundering

Kunstgras

Verharding om kunstgras heen

Hekwerk

Ballenvangers

Verlichting

Beregeningsinstallatie

Attributen

Banken verplaatsen

Opruimen